Hoppa till innehåll

Vårt förtroenderåd

Förtroenderådet utser den styrelse som förvaltar stiftelsen. De har också som en av sina uppgifter att genom sina breda kontaktytor i samhället fånga upp olika idéer och behov, som vi på Sparbanksstiftelsen Jämtlands län kan utveckla och tillfredsställa.

Förtroenderådet, som är 12 till antalet, utses av förtroenderådet själva.

Vårt förtroenderåd

Anna-Gillgren, Strömsund
2026

Maria Söderberg, Rödön
2026

Maria Jacobsson, Offerdal
2026

Mikael Westin, Hammarstrand
2024

Elise Ryder Wikén, Skålan
2024

Gunnel Gyllander, Sveg
2024

Jan Andersson, Undersåker
2024

Mariann Halvarsson, Orrviken
2025

Suzan Stenberg, Undersåker
2025

Tommy Persson, Strömsund
2025

Torbjörn Näslund, Gällö
2025

Anders Thelenius, Östersund
2025

Årtalet är då mandattiden löper ut (vid stiftelsens ordinarie stämma).