Hoppa till innehåll

Syfte

Aktiv ägare, ökat sparande och regional utveckling. Sparbanksstiftelsen Jämtlands län ska tillsammans med landets övriga sparbanksstiftelser vara en stark och långsiktig ägare i Swedbank (tidigare Sparbanken Sverige, FöreningsSparbanken). Som ägare ska vi verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas, och att Swedbanks bankverksamhet ska vara ett attraktivt alternativ på kreditmarknaden i konkurrens med andra aktörer.

Vid sidan om syftet att främja sparsamhet får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott och eller kultur inom verksamhetsområdet. Detta syfte skall tillgodoses genom utdelning av stöd till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet.