Hoppa till innehåll

Bakgrund

Sparbanksstiftelsen Jämtlands län bildades den 7 juni 1991 efter beslut av huvudmännen i Jämtlands Läns Sparbank. Stiftelsens bildande var ett led i Jämtlands Läns Sparbanks ombildande till bankaktiebolag med den nya firman Sparbanksgruppen Jämtland AB.

Den 31 december 1992 gick Sparbanksgruppen AB:s tio regionala dotterbanker och vissa serviceföretag samt Sparbanken Första AB samman med Sparbankernas Bank genom fusion. Den nya banken bytte i samband därmed namn till Sparbanken Sverige AB. Under 1997 gick Föreningsbanken AB genom fusion upp i Sparbanken Sverige AB. I samband därmed antog banken den nya firman FöreningsSparbanken AB. Under 2007 ändrades bankens firmanamn till Swedbank AB.