Hoppa till innehåll

Om Stiftelsen

Vi bidrar till att stärka regional utveckling

Sparbanksstiftelsen Jämtlands län är en av aktieägarna i Swedbank och tillsammans med de elva övriga Sparbanksstiftelser i landet äger och förvaltar vi aktier i Swedbank AB. Stiftelsens tillgångar består i huvudsak av aktieinnehav i Swedbank AB samt räntebärande värdepapper. Avkastningen på våra tillgångar används till att driva vår verksamhet.

Verksamhetsområde/organisation

  • Stiftelsens verksamhetsområde är Jämtlands län.
  • Antalet ledamöter i styrelsen kan variera mellan 5-7 personer.
  • Förtroenderådet som är 12 till antalet utser den styrelse som förvaltar stiftelsen.
  • Den dagliga verksamheten sköts av ett kansli med en deltidanställd verkställande tjänsteman.
  • Genom våra styrelseledamöter och huvudmän har vi en bred förankring och en stor kontaktyta inom länet. I en rad olika frågor om anslag och aktiviteter samarbetar vi med Swedbank.
  • Under åren 1995-2023 har stiftelsen lämnat bidrag till gagn för länets utveckling på cirka 62 milj. kr.