Hoppa till innehåll

Återinvesteringar

Ekonomiskt stöd till regional utveckling

I syfte att stödja den regionala utvecklingen kan Sparbanksstiftelsen Jämtlands län ge ekonomiskt stöd till olika verksamheter i jämtlands län.

Projektstöd

Stiftelsens policy för stöd ligger till grund för återinvesteringar i Jämtlands Län. Ansökan kan ske vid två fastställda ansökningstillfällen: 1 mars och 1 september.

Kontrollera att ändamålet med ansökan stämmer med stiftelsens policy.

För ansökningshandlingar, kontakta stiftelsen på kansli@sparbanksstiftelsenjamtlandslan.se

Föreningsstöd

Syftet med stödet är att främja en sund och hållbar ekonomi för föreningar enligt nedan: 

  • Stöd kan sökas för aktiviteter som främjar rörelse, glädje, inkludering och utveckling av verksamheten.
  • Stödet kan sökas av förening som är kund i Swedbank. 
  • Stödet kan utgå med högst 7000 kr per förening och år, och i normalfallet ej 2 år i följd. Om en förening har fler sektioner så är det alltid huvudorganisationen som skall söka bidraget. 
  • Ansökan skall innehålla uppgift om nuvarande styrelse och revisorer.
  • För att ansökan skall beaktas måste samtliga uppgifter vara ifyllda.

Skicka ansökan till kansli@sparbanksstiftelsenjamtlandslan.se
Kan skickas in löpande under året.