Hoppa till innehåll

Bidrag

Ekonomiskt stöd till regional utveckling

I syfte att stödja den regionala utvecklingen kan Sparbanksstiftelsen Jämtlands län ge ekonomiska bidrag till olika verksamheter i jämtlands län.

Stiftelsens bidragspolicy ligger till grund för all bidragsgivning vid två fastställda ansökningstillfällen: 1 mars och 1 september.

Ansökningar

Kontrollera att ändamålet med ansökan stämmer med stiftelsens bidragspolicy.
För ansökningshandlingar, kontakta stiftelsen på kansli@sparbanksstiftelsenjamtlandslan.se

Föreningsbidrag

För ansökningshandlingar, kontakta stiftelsen på kansli@sparbanksstiftelsenjamtlandslan.se
Kan skickas in löpande under året.

Alla beviljade bidrag betalas endast ut till konton i Swedbank eller bankgiro som är anslutet till konto i Swedbank