Syfte
Aktiv ägare, ökat sparande och regional
utveckling.
Sparbanksstiftelsen Jämtlands län
ska tillsammans med landets övriga
sparbanksstiftelser vara en stark och
långsiktig ägare i Swedbank (tidigare
Sparbanken Sverige,
FöreningsSparbanken).
Som ägare ska vi verka för att
sparbanksrörelsens grundläggande idéer
och värderingar bevaras och utvecklas, och
att Swedbanks bankverksamhet ska vara
ett attraktivt alternativ på kreditmarknaden i
konkurrens med andra aktörer.
 
Vid sidan om syftet att främja sparsamhet
får stiftelsen även främja näringsliv,
forskning, utbildning, idrott och eller kultur
inom verksamhetsområdet. Detta syfte
skall tillgodoses genom utdelning av
kontanta bidrag  till fysiska eller juridiska
personer ur avkastningen på stiftelsens
förmögenhet.
Renskötsel i Bergs kommun