Styrelse
Vår styrelse
Styrelsen skall svara för Sparbanksstiftelsen Jämtlands läns organisation och förvaltning. Den ser till att verksamheten bedrivs i enlighet med stifelseförordnandet. Styrelsen utses av förtroenderådet.

Revisorer i Sparbanksstiftelsen Jämtlands län

Aukt. Kornelia Wall Andersson, Deloitte

Gunnar  Sandberg
Häggenås
Ola Skyllbäck
Åre
Ordförande
Åsa Abrahamsson
Östersund
Vången travskola
Malin Nyqvist-
Ljungberg
Funäsdalen
Vice ordförande
Anders Jonsson