Övriga Sparbanksstiftelser
Skidåkare Åre
Övriga Sparbanksstiftelser
Det finns totalt 23 sparbanksstiftelser i landet. Varje stiftelse verkar regionalt och lokalt. Det innebär att vi, trots att vi har en identisk ändamålsbeskrivning, kan ha olika tillämningar inom ramen för stiftelseförordnandet. Det gäller till exempel bidragsreglerna. Den som vill ansöka om ekonomiskt stöd bör därför kontakta stiftelsen i det område där personen bor eller är verksam.
* Markerade stiftelser är tillsammans med Sparbanksstiftelsen Jämtlands län ägare av
    Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB

  *Sparbanksstiftelsen
    Alfa
    Box 1037
    551 11 JÖNKÖPING
    Tel 036-19 68 59
    Sparbanksstiftelsen
     Bergsslagen
     Box 82
     711 22 LINDESBERG
  *Sparbanksstiftelsen
     Dalarna
     Box 717
     791 29 FALUN
   Sparbanksstiftelsen
    Färs & Frosta
    Box 23
    275 21 SJÖBO
    Tel 0416-262 91
  *Sparbanksstiftelsen
     Första
     105 34 STOCKHOLM
     Tel 08-700 71 18 
    *Sparbanksstiftelsen
      Norrland
      Storgatan 26
      931 32 SKELLEFTEÅ
     
   *Sparbanksstiftelsen
     Kronan
     Storgatan 17
     352 30 VÄXJÖ
     Tel 0470-195 00
   Sparbanksstiftelsen
     Lidköping
     Box 2410
     531 02 LIDKÖPING
     Tel 0510-54 55 00
    *Sparbanksstiftelsen
      Norrbotten
      Slipvägen 1 G
      973 41 LULEÅ
      Tel 0920-848 34
  *Sparbanksstiftelsen
    Nya
    Box 359
    721 07 VÄSTERÅS
    Tel 026-68 19 14
     Sparbanksstiftelsen
     Rekarne
     Kungsgatan 5
     631 93 ESKILSTUNA
     Tel 016-15 82 00
      Sparbanksstiftelsen
      Skaraborg
     
Box 163
      532 22 SKARA
      Tel 0511-281 50
  *Sparbanksstiftelsen
     Skåne
     205 60 MALMÖ
     Tel 040-24 28 01 
    Sparbanksstiftelsen
     Söderhamn
     Box 13
     826 21 SÖDERHAMN
     Tel 0270-722 01
   *Sparbanksstiftelsen
      Upland
      753 80 UPPSALA
      Tel 018-17 37 63  
   Sparbanksstiftelsen
    Varberg

    Box 74
    432 22 VARBERG
    Tel 0340-66 61 50
     Sparbanksstiftelsen
     Vimmerby
     Box 103
     598 22 VIMMERBY
     Tel 0492-795 02
    *Sparbanksstiftelsen
       Väst
       Box 79
       462 21 VÄNERSBORG
       Tel 0521-697 09
   Sparbanksstiftelsen
    Öland
    Box 78
    380 74 Löttorp
    Tel 0485-204 39
    Sparbanksstiftelsen
     Sjuhärad
     Box 1730
     501 17 Borås
     Tel 033-16 65 58 
(Klicka på respektive ruta)
Skidåkning i Bruksvallarna