Vårt förtroenderåd

Förtroenderådet utser den styrelse som förvaltar stiftelsen. De har också som en av sina uppgifter att genom sina breda kontaktytor i samhället fånga upp olika idéer och behov, som vi på Sparbanksstiftelsen Jämtlands län kan utveckla och tillfredsställa.
Förtroenderådet, som är 12 till antalet, utses av förtroenderådet själva.
Vårt förtroenderåd

Anna-Gillgren
Maria Söderberg
Maria Jacobsson
Mikael Westin
Elise Ryder Wikén
Gunnel Gyllander
Jan Andersson
Mariann Halvarsson
Suzan Stenberg
Tommy Persson
Torbjörn Näslund

Strömsund
Rödön
Offerdal
Hammarstrand
Skålan
Sveg
Undersåker
Orrviken
Undersåker
Strömsund
Gällö

2023
2023
2023
2024
2024
2024
2024
2025
2025
2025
2025
Mandattid t o m stiftelsens ordinariestämma
Björnar i Strömsunds kommun