Bidrag
Ekonomiskt stöd till regional utveckling
I syfte att stödja den regionala utvecklingen kan Sparbanksstiftelsen
Jämtlands län ge ekonomiska bidrag till olika verksamheter i jämtlands län.

Stiftelsens bidragspolicy ligger till grund för all bidragsgivning vid två fastställda ansökningstillfällen: 1 mars och 1 september.

Ansökningar
Kontrollera att ändamålet med ansökan stämmer med stiftelsens bidragspolicy.
Fyll i huvudblanketten (länk till blanketten) och sänd den till Sparbanksstiftelsen Jämtlands län, Box 358, 831 25 Östersund

Föreningsbidrag
Länk till föreningsblanketten
Kan skickas i löpande under året.

Alla beviljade bidrag betalas endast ut till konton i Swedbank eller bankgiro som är anslutet till konto i Swedbank.
Döda fallet, Ragunda