Bakgrund
Sparbanksstiftelsen Jämtlands län
bildades den 7 juni 1991 efter beslut av
huvudmännen i Jämtlands Läns Sparbank.
Stiftelsens bildande var ett led i Jämtlands
Läns Sparbanks ombildande till
bankaktiebolag med den nya firman
Sparbanksgruppen Jämtland AB.
Den 31 december 1992 gick
Sparbanksgruppen AB:s tio regionala
dotterbanker och vissa serviceföretag samt
Sparbanken Första AB samman med
Sparbankernas Bank genom fusion.
Den nya banken bytte i samband därmed
namn till Sparbanken Sverige AB. Under
1997 gick Föreningsbanken AB genom
fusion upp i Sparbanken Sverige AB.
I samband därmed antog banken den nya
firman FöreningsSparbanken AB. Under
2007 ändrades bankens firmanamn till
Swedbank AB.
Mountinbikeåkare Åre