Kontakt
Sparbanksstiftelsen Jämtlands län har sitt kansli i Östersund och med följande adress:

Sparbanksstiftelsen Jämtlands län
Box 358
831 25 Östersund
Epost: kansli@sparbanksstiftelsenjamtlandslan.se
Eric Östlund
070-6924913
Epost: kansli@sparbanksstiftelsenjamtlandslan.se

Ola Skyllbäck
0727-307377
Epost: skyllbackola@gmail.com

Stiftelsens verkställande
tjänsteman
Stiftelsens ordförande
Döda Fallet